Project Description

Modernizacja budynku

Modernizacja budynku Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Starachowicach, woj. świętokrzyskie. Modernizacja wykonana przez firmę budowlaną Krobel ze Starachowic.